Wśród dostępnych form finansowania dla spółek wyróżnić można kredyt na start nowej produkcji. Już samo uruchomienie limitu w rachunku firmowym może pozwolić na rozwinięcie poważnej inwestycji. Dopuszczalna kwota zadłużenia na koncie przyznana przedsiębiorcy ustalona zostanie na podstawie wyciągów z konta otrzymywanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Może ona posłużyć do kupna nowych urządzeń czy opłacenia napływających rachunków.

Poważniejszym kredytem na start nowej produkcji jest kredyt obrotowy ratalny udzielany w kwocie nawet czterystu tysięcy złotych. Do jego otrzymania wystarczy przedstawienie podstawowych dokumentów stanowiących dowód na to, jak wysokie dochody są otrzymywane przez firmę. Nie trzeba natomiast przygotowywać biznesplanów ani planów rozwojowych związanych z postępem rozpoczętych prac.

Szeroki zakres celów akceptowany jest również podczas przyznawania kredytu inwestycyjnego. Służy on do finansowania najpoważniejszych inwestycji, których realizacja wymaga kupna nowej nieruchomości czy maszyn i urządzeń nie znajdujących się jeszcze na wyposażeniu firmy.

Maksymalna kwota tego rodzaju kredytu na start może wynieść pięćset tysięcy złotych, zostanie ona jednak podwyższona wówczas, gdy kredytobiorca zdecyduje się przedstawić odpowiednie zabezpieczenie. Może również zostać poproszony o przedstawienie podstawowych dokumentów finansowych i rejestrowych. Więcej informacji na temat dostępnych kredytów dla spółek można znaleźć na stronie

  Podkład a rodzaj cery