Polityka ochrony danych osobowych

1. Wprowadzenie

Witaj na Reflektor.org.pl! Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności i danych osobowych naszych użytkowników. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych opisuje, jak zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe na Reflektor.org.pl.

2. Rodzaje zbieranych danych osobowych

Na Reflektor.org.pl możemy zbierać następujące rodzaje danych osobowych od użytkowników:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP
 • Informacje o lokalizacji geograficznej
 • Inne dane, które użytkownicy dobrowolnie podają w formularzach kontaktowych, komentarzach lub innych miejscach na naszej stronie.

3. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w celu:

 • Obsługi subskrypcji naszego newslettera.
 • Odpowiedzi na pytania i zapytania użytkowników.
 • Analizy ruchu na stronie w celu ulepszania zawartości i dostosowania jej do potrzeb użytkowników.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Reflektor.org.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5. Ochrona danych osobowych

Reflektor.org.pl podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo.

7. Prawa użytkowników

Użytkownicy Reflektor.org.pl mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail [Twój adres e-mail kontaktowy].

8. Kontakt

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail [Twój adres e-mail kontaktowy].

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych może być okresowo aktualizowana w celu dostosowania jej do zmieniających się wymogów prawnych lub praktyk biznesowych. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją.

Dziękujemy za odwiedzenie Reflektor.org.pl i zaufanie, jakim nas obdarzyłeś!